Bestil P-plads

    Bemærk:

    Vi har kun et begrænset antal P-pladser til rådighed på Søfrontens P-plads inden for bommen. Derfor må der parkeres maks. en bil ad gangen per bådplads (selvom i har flere P-tilladelser) og kun med gyldig P-tilladelse. P-pladserne er markeret med grøn afmærkning. Ingen langtidsparkering, fx ferier mv ceasuri replica. Yderligere biler parkeres på offentlige P-pladser uden for bommen.

    P-båsene på midtermolen må frit benyttes af bådejere med P-tilladelse i det omfang at der er ledige pladser, dog ikke til langtidsparkering fx ferier mv.